Ba Lan: Việc tham dự Thánh Lễ và Rước lễ gia tăng

Thứ Năm, 10-01-2019 | 20:28:52

Bằng chứng về sự ổn định thể chế của Giáo hội Công giáo tại Ba Lan

Năm 2017, tỷ lệ người Công giáo ở Ba Lan tham dự Thánh Lễ nhật đã tăng 1,6% so với năm 2016. Tỷ lệ người Công giáo rước lễ tăng 1%. Điều này đồng nghĩa với việc khoảng nửa triệu tín hữu Công giáo ở Ba Lan thường xuyên tham dự Thánh lễ và có thêm khoảng 300.000 tín hữu rước lễ – theo nghiên cứu mới nhất của Viện Thống kê Giáo hội Công giáo công bố vào ngày 8 tháng 1 năm 2019.

Như đã được đưa tin bởi Linh mục Wojciech Sadłoń, giám đốc Viện Thống kê Giáo hội Công giáo, từ năm 2016 đến 2017, tỷ lệ những người tham dự Thánh Lễ gia gia tăng đáng kể (tăng 1,6%) và những người rước lễ (tăng 1%). Từ dữ liệu do Viện Thống kê Giáo hội Công giáo thu thập, trong quá trình điều tra con số các tín hữu hàng năm tại các Giáo xứ, kết quả là vào năm 2017, 38,3% tín hữu Công giáo tham dự Thánh Lễ Chúa nhật, trong khi 17% tín hữu rước lễ. Năm 2016, các tỷ lệ này tương đương với các con số 36,7% và 16%.

Tỷ lệ các tín hữu tham dự Thánh Lễ và rước lễ cao nhất được ghi nhận tại Giáo Phận Tarnów (71,7% và 27,6%). Kết quả từ nghiên cứu, vào năm 2017, 10.392 Giáo xứ Công giáo thực hiện các hoạt động mục vụ tại Ba Lan – 53 Giáo xứ hơn một năm trước đó. Số linh mục được thụ phong trong các Giáo phận trong năm 2017 là 24.917.

Tổng hợp các số liệu thống kê năm 2017, Linh mục Sadłoń nhận thấy rằng chúng chỉ ra sự ổn định về thể chế của Giáo hội Công giáo tại Ba Lan.

Nghiên cứu về lòng mộ đạo của người dân Ba Lan được khởi thảo vào năm 2018 đã được công bố trên Niên giám Thống kê Thường niên của Giáo hội Ba Lan năm 2019 (Annuarium Statisticum Ecclesiae 2014)

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới