Anh en CSsR gốc Cộng Đoàn Nha Trang và Gx Quân Trấn dâng lễ cầu nguyện cho Cha Antôn

Thứ Ba, 18-09-2018 | 20:26:06

Chiều qua lúc 18g 00 Cha Bề trên Cộng đoàn Nha Trang cùng vười một số Cha , Thầy xuất phát từ Dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang cùng vưới cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Giuse Quân Trấn về hiệp dâng thánh lễ Tạ Ơn cầu nguyện cho Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR…

Nguyện xin Chúa đón nhận Cha Antôn vào trong vinh quang Nước Trời với Người.

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới