Anh em CSsR xuất từ Nhà Nha Trang về Thánh lễ cầu nguyện cho cha Giuse lúc 20g ngày 30/08/2018

Thứ Năm, 30-08-2018 | 00:10:40

Cha Giuse Phan Thiện Ân một người cha người thầy của bao nhiêu thế hệ, Theo Chúa, sống ơn gọi Chúa Cứu Thế thi hành sứ vụ của Người mang ơn Cứu Độ đên cho muôn người, và cha Giuse cũng đã đào tạo, dẫn dắt ơn gọi và hôm nay hơn 30 anh em đệ tử xuất thân từ cộng Đoàn CSsR Nha Trang đã là Tu Sĩ Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế. Hôm này về hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyên trước linh cữu của ngài một số cha thầy ra trước còn một số anh em đâng trên đường đi ra để có mặt trong Thánh lễ an táng của ngài… Nguyện xin Chúa đón cha Giuse vào trong vòng tay yêu thương của Người….

Cựu Đệ Tử Chúa Cứu Thế hát lễ.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới