An táng Bà Cố Anna tại Nghĩa Trang Giáo Xứ B’Sumrăc

Thứ Ba, 11-09-2018 | 02:14:51

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11, 25)

CÁO PHÓ

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ KHỔ NẠN VÀ PHỤC SINH

Gia đình chúng con xin trân trọng báo tin

Bà Cố ANNA KA SẠO

(1938 – 2018)

– Sinh năm: 1938 tại Lộc Tân, Bảo Lâm, Lâm Đồng.

– Đã an nghỉ trong Chúa lúc 13 giờ 30, thứ sáu ngày 07 tháng 09 năm 2018.

– Hưởng thọ: 80 tuổi.

– Linh cữu Bà Cố Anna được quàn tại tư gia: Thôn 2, Lộc Tân, Bảo Lâm, Lâm Đồng.

+ Nghi thức tẩn liệm và Thánh Lễ lúc 14g00, thứ bảy ngày 08/09/2018, tại tư gia (Thôn 2, Lộc Tân, Bảo Lâm, Lâm Đồng.)

+ Thánh Lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 8g00, thứ hai, ngày 10/09/2018 tại Nhà Thờ Giáo Xứ B’Sumrăc, Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt.

+ Sau Thánh Lễ an táng, Bà Cố Anna sẽ được chôn cất tại Nghĩa Trang Giáo Xứ B’Sumrăc.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Anna sớm hưởng hạnh phúc Nước Trời.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook