Thánh lễ Cộng Đoàn CSsR Vũng Tàu - Dâng lễ cầu nguyện cho Thầy Gioakim Trần Văn Thà CSsR

Thứ Hai, 11-06-2018 | 17:01:44

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25)
14g 00 Cộng Đoàn Vũng Tàu dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Gioakim (Boniface) Trần Văn Thà, Tu sĩ Thừa sai C.Ss.R

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới