18g 30 Trực tiếp Thánh lễ Thiếu Nhi Vọng Mừng Chúa Giáng Sinh 2017

Chúa Nhật, 24-12-2017 | 18:01:10

18g 30 Trực tiếp Thánh lễ Thiếu Nhi Vọng Mừng Chúa Giáng Sinh 2017

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook