14g00 Thánh Lễ Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 28/07/2018

Thứ Bảy, 28-07-2018 | 11:25:29

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn vào lúc 14g 00 làm giờ hành hương kính Đức Mẹ , 14g 30 Thánh lễ

Giảng lễ Hành Hương – Lm Giuse Nguyễn Hồng Phước CSsR

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới