🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ SÁU TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 21/08/2020

Thứ Năm, 20-08-2020 | 22:17:28

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và yêu người thân cận như chính mình”(Mt 22, 34 – 40)

THỨ SÁU TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN

21/08/2020 – THÁNH PIÔ X. GIÁO HOÀNG

Thánh lễ 17h00

Mừng Bổn Mạng Hội Thừa Tác Viên Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thánh lễ 18h00

Nhà Nguyện Hiệp Nhất – Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong các Thánh lễ trực tuyến:
– Thứ 2-6: Thánh lễ 18g00
– Thứ bảy: 17g30 Hành Hương – 18g00 Thánh lễ
– Chúa nhật: 6g30 – 18g00

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
38 Kỳ Đồng – Phường 9 – Quận 3 – TPHCM

———————————————————————————–

✔ Facbook: https://www.facebook.com/CHUACUUTHEVIETNAM/?modal=admin_todo_tour

✔ Website: http://chuacuuthe.com/

✔ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4kuCsj2ARh0XOAq872r5jQ/featured

#thanhle

#CHUACUUTHEVIETNAM

#chuacuuthecssr

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới