🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ HAI TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 31/08/2020

Thứ Hai, 31-08-2020 | 03:09:52

“Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi… sai tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” ( Lc 4, 16 – 30 )

THỨ HAI TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN –31/08/2020

 Thánh lễ 18h00

—————————————-

Nhà Nguyện Hiệp Nhất – Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong các Thánh lễ trực tuyến:
– Thứ 2-6: Thánh lễ 18g00
– Thứ bảy: 17g30 Hành Hương – 18g00 Thánh lễ
– Chúa nhật: 6g30 – 18g00

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
38 Kỳ Đồng – Phường 9 – Quận 3 – TPHCM

———————————————————————————–

✔ Facbook: https://www.facebook.com/CHUACUUTHEVIETNAM/?modal=admin_todo_tour

✔ Website: http://chuacuuthe.com/

✔ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4kuCsj2ARh0XOAq872r5jQ/featured

#thanhle

#CHUACUUTHEVIETNAM

#chuacuuthecssr

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới