Yêu kẻ thù (Suy niệm Tin Mừng thứ Ba 14/06/2016: Mt 5,43-48)

Thứ Ba, 14-06-2016 | 05:42:16

1. YÊU KẺ THÙ

Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải yêu thương chính những kẻ căm thù chúng ta, những kẻ ngược đãi chúng ta vì chúng ta là Kitô hữu:

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,43-44).

Trong tương quan giữa người với người, bạo lực phải hoàn toàn bị loại trừ; thay vào đó là tình yêu mến tràn đầy hy sinh và lời cầu nguyện tha thiết để những ước muốn thiện hảo được thành tựu.

2. MỨC ĐỘ HOÀN THIỆN

Tiêu chí tối hậu của sự hoàn thiện mà các Kitô hữu nhắm tới, là chính sự hoàn thiện của Cha trên trời.

Chúa Giêsu đã không đưa ra một tiêu chuẩn tương đối, cho dù Người biết rõ chúng ta yếu đuối và giới hạn. Nhưng Người phán: “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).

Nguyễn Thể Hiện

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới