‘Việc biến đổi xã hội tích cực mang lại tiếng nói cho những người không có tiếng nói’: Đức Thánh Cha Phanxicô

Thứ Hai, 05-11-2018 | 11:35:02

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một thông điệp đến Diễn đàn Xã hội Thế giới về vấn đề Di cư lần thứ 8 diễn ra từ ngày 2-4 tháng 11 tại Thành phố Mexico, khuyến khích một “sự chuyển đổi tích cực” của xã hội bằng cách từ chối sự bất công và đồng thời đưa ra các giải pháp.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một thông điệp đến Diễn đàn Xã hội Thế giới về vấn đề Di cư lần thứ 8. Diễn đàn đang diễn ra tại Mexico City từ ngày 2-4 tháng 11. “Di cư, Kháng cự, Xây dựng và Biến đổi” là chủ đề của Diễn đàn. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã tận dụng cơ hội để khuyến khích “sự biến đổi tích cực” của xã hội nhằm tạo tiếng nói cho những người không có tiếng nói.

Di cư, Kháng cự, Xây dựng và Biến đổi

Đức Thánh Cha Phanxicô bắt đầu sứ điệp của mình bằng cách đề cập đến chủ đề của Diễn đàn, mà Ngài so sánh với những lời của Tiên tri Giêrêmia. Thiên Chúa đã sai Tiên tri Giêrêmia đi “để nhổ, để lật, để huỷ, để phá, để xây, để trồng” (Gr 1:10). Ngày nay, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục, “có những sự dữ sẽ bị trừ tuyệt, những bất công sẽ bị xóa bỏ, những đặc quyền sẽ bị lật đổ, phẩm giá phải được khôi phục, và các giá trị sẽ được gieo trồng”.

Sự biến đổi tích cực của xã hội

Đức Thánh Cha Phanxicô đề xuất rằng “sự biến đổi tích cực” của xã hội được dựa trên việc từ chối sự bất công. Đối lập với “nên văn hóa thải loại”, mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã gọi là một “bệnh dịch truyền nhiễm”, đó chính là “hành động đầu tiên của công lý”. Nó đem lại tiếng nói cho những người không có tiếng nói. Trong số những người không có tiếng nói đó chính là những người di cư và tị nạn, những người mà xã hội chối bỏ, bóc lột, cưỡng hiếp và lạm dụng thông qua “sự im lặng vô cùng đáng trách của nhiều người”.

Các giải pháp

Ngoài việc lên án sự bất công, việc xác định “các giải pháp cụ thể và khả thi” là vô cùng cần thiết, Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong thông điệp. Điều đó đồng nghĩa với việc xây dựng “các xã hội hòa nhập và công bằng, có khả năng khôi phục phẩm giá cho những người sống trong tình trạng đầy bất ổn, những người không thể mơ ước về một thế giới tốt đẹp hơn”.

“Tôi muốn nhân cơ hội này”, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục, “khuyến khích các tổ chức dân sự và các phong trào quần chúng cùng cộng tác trong việc phổ biến rộng rãi” Hiệp ước toàn cầu về những người tị nạn và di cư và Hiệp ước toàn cầu về vấn đề di cư an toàn, trật tự và thường xuyên. Ngài cũng khuyến khích các tổ chức và phong trào như vậy “thúc đẩy việc chia sẻ trách nhiệm công bằng hơn” trong việc cung cấp sự hỗ trợ cho những người tìm kiếm tị nạn và những người tị nạn. Tương tự như vậy, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, họ cần phải đưa ra những hành động mang tính quyết định để “nhanh chóng xác định các nạn nhân của nạn buôn người”, cũng như “làm tất cả mọi thứ có thể để giải phóng và giúp họ phục hồi”.

Đức Mẹ Guadalupe

Kêu cầu “sự cầu thay nguyện giúp của Đức Trinh Nữ Maria, Đức Mẹ Guadalupe”, Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện “để Mẹ có thể chăm sóc và duy trì với sự hỗ trợ cần thiết” đối với những hoạt động có lợi cho những người di cư, những người tị nạn và bị buộc phải di tản.

“Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả mọi công việc của anh chị em trong những ngày sắp tới”, Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc thông điệp.

Giới thiệu về Diễn đàn Xã hội Thế giới về vấn đề Di cư

Diễn đàn xã hội thế giới về người di cư tìm cách giải quyết bảy chủ đề liên quan trực tiếp đến vấn đề di cư: nhân quyền, biên giới, các chính sách, chủ nghĩa tư bản, giới tính, biến đổi khí hậu và các động lực xuyên quốc gia. Khi làm như vậy, Diễn đàn muốn xây dựng một xã hội có thiện chí hơn đối với việc bảo vệ những người di cư và gia đình của họ, cũng như các quyền của họ. Để đạt được điều này, Diễn đàn cũng đã đề cập đến những người di cư trong các cuộc thảo luận về nhu cầu và kỳ vọng của họ cũng như các giải pháp.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới