Vatican khuyến khích sự tham gia của giới trẻ tại hội nghị tiền Thượng Hội Đồng Giám mục thông qua Facebook

Thứ Bảy, 17-03-2018 | 10:03:48

Khi hội nghị tiền Thượng Hội Đồng Giám mục sắp diễn ra, các nhà tổ chức Vatican đang mời gọi các bạn trẻ trên toàn cầu tham gia vào cuộc thảo luận thông qua các nhóm trên Facebook bằng sáu ngôn ngữ khác nhau.

Thượng Hội Đồng Giám mục năm 2018 về Giới trẻ, Đức tin và việc Phân định Ơn gọi sẽ diễn ra vào tháng 10, nhưng một hội nghị trước Thượng Hội Đồng Giám mục cùng với 315 bạn trẻ đến từ khắp nơi trên toàn thế giới sẽ diễn ra tại Rome từ ngày 19 đến 24 tháng 3.

World_Youth_Day_in_Krakow_Poland_July_2016_Credit_Jeff_Bruno_3_CNA“Với hướng đi này, Giáo Hội mong muốn lắng nghe tiếng nói, cảm xúc, đức tin, và thậm chí là những nghi ngờ cũng như những phê bình của giới trẻ”, ĐTC Phanxicô cho biết khi tuyên bố sự kiện hội nghị tiền Thượng Hội Đồng Giám mục.

Mục đích là để lắng nghe từ các bạn trẻ trên toàn thế giới về cuộc sống, hoàn cảnh cũng như những thách đố của họ, nhằm chuẩn bị cho cuộc họp của các Giám mục về chủ đề này vào mùa thu sắp tới.

Đối với những người không thể tham dự hội nghị trước Thượng Hội Đồng Giám mục, các nhóm Facebook đã được thành lập thành sáu thứ tiếng để những người Công giáo chia sẻ quan điểm của họ. Các nhóm Facebook, vốn đã được mở công khai khoảng một tháng trước, sẽ chấm dứt vào ngày 16 tháng 3.

Tất cả những người trưởng thành trẻ tuổi từ 16-29 tuổi đều được mời gọi tham dự hội nghị trước Thượng Hội Đồng Giám mục. Sau khi được chấp nhận vào nhóm Facebook, mọi người sẽ có cơ hội để trả lời những câu hỏi vốn sẽ được tóm tắt và trình bày với Đức Thánh Cha.

Để tham gia, các thành viên phải có hồ sơ cá nhân, chứ không phải là một trang đại diện cho tổ chức, nhóm hoặc việc tố tụng. Phần trả lời cho các câu hỏi cũng sẽ được giới hạn trong 200 từ hoặc một video ngắn được gửi tới WhatsApp tại (+39 342 601 5596).

Một câu hỏi đề cập đến “cảm thức ơn gọi về cuộc sống”, trong đó nêu rõ: “Có một sự hiểu biết rõ ràng nào nơi các thế hệ trẻ về ơn gọi cá nhân và sứ mạng cụ thể của họ trên thế giới?”.

Vào ngày thứ hai 19/3, hội nghị tiền Thượng Hội Đồng Giám mục tại Roma sẽ bắt đầu với một hội nghị hỏi đáp với ĐTC Phanxicô. Sau đó, các tham dự viên sẽ chia thành các nhóm để thảo luận về nhiều chủ đề khác nhau, chẳng hạn như: công việc tình nguyện, công nghệ và chính trị.

Vào cuối buổi họp, tất cả những ghi chép về các cuộc thảo luận khác nhau sẽ được tập hợp lại thành một tài liệu kết luận toàn diện, vốn sẽ được trình bày cho ĐTC Phanxicô và đồng thời sẽ được sử dụng như là một phần của “Instrumentum Laboris” hoặc “Văn kiện làm việc” của Thượng Hội đồng vào tháng 10.

Sự kiện tháng 3 cũng sẽ bao gồm nhiều cơ hội cho việc cầu nguyện, chẳng hạn như việc đi Đàng Thánh Giá xung quanh khu hầm mộ San Callisto tại Rome, cũng như các hoạt động giải trí. Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá sẽ bế mạc tuần lễ này, được cử hành bởi ĐTC Phanxicô tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Trọng tâm của sự kiện được chia thành ba phần: giới trẻ trong thế giới, việc phân định ơn gọi và hoạt động mục vụ.

Chủ đề giới trẻ trong thế giới sẽ tập trung vào việc xác định ai sẽ là những thế hệ trẻ và nền văn hoá xung quanh họ. Hội nghị cũng sẽ thảo luận về những lựa chọn mà giới trẻ đã thực hiện.

Thứ hai, hội nghị tiền Thượng Hội đồng sẽ xem xét việc những người trưởng thành trẻ tuổi đáp lại đức tin và ơn gọi của mình như thế nào. Họi nghị cũng sẽ phân tích những đường hướng ơn gọi khác nhau, những món quà của việc phân định ơn gọi, và cách thức mà Giáo Hội có thể cùng đồng hành một cách tốt nhất với các bạn trẻ trưởng thành.

Thứ ba, hội nghị hy vọng sẽ khuyến khích một môi trường mục vụ toàn diện, nơi mà những người trẻ tuổi có trách nhiệm tham gia vào cộng đồng. Hội nghị cũng sẽ khám phá những công cụ và địa điểm có thể thực hiện được, để hỗ trợ cho đời sống đức tin của giới trẻ.

“Đây là một bước tiến mà Giáo Hội đang tiến hành để lắng nghe tất cả các bạn trẻ”, Stella Marilene Nishimwe, một ban trẻ gốc Burundi hiện sinh sống ở Ý, người sẽ tham gia vào hội nghị tiền Thượng Hội đồng, cho biết.

“Nó sẽ cho chúng ta một cơ hội để nói lên tất cả mọi thứ mà chúng ta suy nghĩ. Đây chính là một cơ hội mà chúng ta phải thực sự nắm lấy”.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới