Vài con số thống kê về tình hình Giáo hội Công giáo tại Áo

Thứ Tư, 10-01-2018 | 21:58:23

Giáo hội Công giáo tại Áo, thống kê chính thức: Số tín hữu ổn định. Số người rửa tội tăng, số cử hành bí tích hôn nhân giảm

Số người Công giáo ở Áo về cơ bản vẫn ổn định vào năm 2017. Đây là kết quả đầu tiên của số liệu chính thức được công bố ngày 9/1/2018, bởi Hội đồng Giám mục Áo: tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, số người Công giáo Áo là 5,11 triệu người, so với 5,16 triệu vào năm 2016. Ở hầu hết các giáo phận, có một sự sụt giảm nhẹ, nhưng tại một số giáo phận khác lại có sự gia tăng nhẹ.

Tổng cộng có 53.510 người rời Giáo hội Công giáo vào năm 2017 và đây là con số thấp nhất kể từ năm 2012. Vào năm 2016, theo thống kê chính thức, có 54.669 người. Dữ liệu thống kê cho thấy có 5.364 người đã gia nhập hoặc tái nhập vào Giáo hội Công giáo: tăng so với con số 5.269 của năm 2016. Xu hướng tăng dần trong 5 năm qua.

Cùng với số liệu về năm 2017 vừa kết thúc, dữ liệu về tình hình mục vụ và Giáo hội trong năm 2016 cũng đã được công bố, thể hiện sự ổn định đáng kể của Giáo hội ở Áo.

Con số giáo xứ và nhà nguyện tu viện vẫn ổn định (4.314 cơ sở năm 2016 so với 4.315 cơ sở năm 2015); số người rửa tội và thêm sức tăng lên, trong khi các cuộc hôn nhân theo nghi thức tôn giáo và số người rước lễ lần đầu lại giảm. Số linh mục giảm nhẹ (từ 3.944 vị vào năm 2015 xuống còn 3.920 vị vào năm 2016), nhưng con số giáo sĩ nói chung không giảm bởi sự gia tăng các phó tế vĩnh viễn, 719 vị so với 688 vị vào năm trước.

Đáng chú ý là tình trạng tài chính của các giáo phận ở Áo đếu rất tốt, với sự gia tăng doanh thu và sự cân bằng tích cực trong chi phí.

Vũ Hùng (theo SIR)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới