Tweet của Đức Thánh Cha (17/04/2017)

Thứ Ba, 18-04-2017 | 17:57:55

Tweet mới của Đức Thánh Cha: 

Vâng, chúng ta chắc chắn:

Quả thật, Đức Kitô đã phục sinh từ cõi chết!”

Tiếng Anh

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Ý

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng Latin