Tweet của Đức Thánh Cha (17/04/2017)

Thứ Ba, 18-04-2017 | 17:57:55

Tweet mới của Đức Thánh Cha: 

Vâng, chúng ta chắc chắn:

Quả thật, Đức Kitô đã phục sinh từ cõi chết!”

Tiếng Anh

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Ý

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng Latin

`

Thông tin

Tu sĩ Linh mục

Đaminh Phạm Mạnh Niệm, C.Ss.R.

sinh năm 1969

khấn dòng năm 1996

thụ phong linh mục năm 2005

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 5:30 - 17/06/2017

tại DCCT Sài Gòn

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ