Tuyên bố của Đức Hồng y Joseph W. Tobin CSsR về việc bãi nhiệm lệnh DACA

Thứ Bảy, 16-09-2017 | 21:06:09

Quyết định thực hiện lệnh chấm dứt luật di trú DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) là nguy hại.

Khi Chính quyền sử dụng công cụ chính trị cho cuộc sống, tương lai và an ninh của 800.000 thanh thiếu niên rõ ràng là sai lầm thực sự. Trong khi có thể gọi đó là vì họ đã ngoan ngoãn tuân theo cha mẹ họ theo đuổi giấc mơ về tự do và các cơ hội sống.

Chính quyền trước đây có quyền quyết định thành lập DACA hay không cũng không thành vấn đề. 800.000 người bị ảnh hưởng bởi việc hủy bỏ là dân chúng. Họ sống trong các khu phố, tham dự các trường học, đấu tranh cho đất nước, và đóng góp tích cực trong nơi làm việc của chúng ta. Họ đang đóng góp cho tương lai và sự thịnh vượng của đất nước này. Họ đã tuân theo các quy tắc đã được áp dụng, luôn cầu nguyện rằng Quốc hội sẽ gánh vác và tạo ra những giải pháp thông minh, tận tâm giải quyết cho hệ thống nhập cư bị phá vỡ.

Không thể che giấu đằng sau thuật ngữ “tính hợp pháp” trong việc hủy bỏ DACA. Đó là sự từ bỏ lòng nhân đạo, và từ bỏ những người trẻ tài năng và có nhiều triển vọng là những người Mỹ như các bạn và tôi.

Quy tắc thượng tôn pháp luật, trước tiên, cuối cùng và luôn luôn phải cung cấp một quy tắc đạo đức nhân văn để tổ chức, bảo vệ và thúc đẩy xã hội dựa trên những lý tưởng và niềm tin tốt nhất trong trái tim và tâm trí của chúng ta. Giáo huấn Công giáo kêu gọi tất cả mọi người cam kết duy trì phẩm giá của mỗi người và làm việc vì lợi ích chung của đất nước. Bãi bỏ DACA mà không có sự bảo vệ tương đương và vĩnh viễn đối với những người Mỹ này không làm thay đổi xã hội hoặc minh hoạ cho lý tưởng và niềm tin tốt nhất của chúng ta. Đó là, một sự bỏ rơi lòng nhân đạo.

Hôm nay, Chính quyền không chỉ đã đóng cửa biên giới; mà còn đóng luôn có tâm trí và con tim.

Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) là một chính sách nhập cư của Mỹ do chính quyền Obama thiết lập vào tháng 6 năm 2012. Chính sách này cho phép một số cá nhân nhập cảnh vào nước này một cách bất hợp pháp là trẻ vị thành niên để nhận được một khoảng thời gian hai năm đổi mới từ hành động bị trì hoãn và trục xuất một giấy phép làm việc. Tính đến năm 2017, khoảng 800.000 cá nhân – được gọi là Dreamers sau dự luật Đạo luật DREAM – đã được ghi danh vào chương trình do DACA tạo ra.

Tịnh Trí Thiên theo cssr.news

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới