TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA: Thứ Sáu Tuần Thánh - 10/04/2020

Thứ Sáu, 10-04-2020 | 12:27:20

“Thế là đã hoàn tất !” nk Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí. (Ga 18, 1 – 19, 42)

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA

18h00 Thứ Sáu Tuần Thánh – 10/04/2020

Bài giảng

Lời Nguyện

Dòng Chúa Cứu Thế – Giáo Xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn
38 Kỳ Đồng – Phường, Quận 3. TP HCM
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới