Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Ngày Thứ Tư

Thứ Tư, 26-08-2020 | 01:01:18

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

 

NGÀY THỨ TƯ

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ bức chân dung dịu dàng Mẹ/ làm cho lòng chúng con đau phiền được vui mừng yên ủi./ Mẹ khác nào cây thánh/ đã trổ một hoa vẹn tuyền/ thơm đủ mọi nhân đức./ Ấy là Chúa Giêsu Con Mẹ./ Chính tay Mẹ trao Người cho chúng con/ thì lòng chúng con càng được mến Người cách êm ái hơn nữa./ Ngôi sao sáng trên trán Mẹ chỉ rằng:/ Mẹ chính là “Sao Mai”/ đã báo cho chúng con biết ngày được rỗi,/ ngày hưởng hạnh phúc vô cùng./ Mẹ quả là ngôi “Sao Biển”/ chiếu sáng tin cậy dẫn lối trong những lúc phong ba mịt mù.

Lạy Mẹ rất đáng mến,/ Mẹ đã làm cho gánh nặng nề bổn phận chúng con/ trở nên nhẹ nhàng biết bao/ và cho ách Chúa Giêsu Kitô ra êm ái dường nào.

Càng suy nghĩ đến Mẹ/ thì lòng con càng được vui mừng,/ đọc tên rất thánh Mẹ/ làm cho linh hồn con đang bối rối liền được bình an./ Xin Mẹ cho con đọc luôn mãi rằng:/ lạy Mẹ rất đáng mến yêu,/ con rất kính mến Mẹ./ Cậy nhờ Mẹ/ và hợp cùng Mẹ/ thì con lại hết lòng kính mến Con Cực Thánh Mẹ./ Lạy Mẹ là chốn chúng con cậy trông,/ xin Mẹ vui lòng nhận lời chúng con khẩn nguyện.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính mừng… Kinh Sáng Danh…

 

KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, / xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ / xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. / Nhân vì sự ấy, / con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ / là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, / xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. / Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, / xin chớ bỏ lời con kêu xin, / một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.

 *  Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

–  Xin cầu cho chúng con.

*  Lạy Thánh Anphongsô

–  Xin cầu cho chúng con.

…………………***………………….

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Ngày Thứ Nhất

Ngày Thứ Hai

Ngày Thứ Ba

Ngày Thứ Tư

Ngày Thứ Năm

Ngày Thứ Sáu

Ngày Thứ Bảy

Ngày Thứ Tám

Ngày Thứ Chin

* Kinh Cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

* SẮC LỆNHCỦA ĐỨC CHÂN PHÚC GIÁO HOÀNG PIÔ IX

* LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA BỨCLINH ẢNH ĐỨC MẸ HĂNG CỨU GIÚP

* Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

—————————-

…………………***………………….

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới