Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Ngày Thứ Nhất

Thứ Tư, 26-08-2020 | 00:39:46

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

 

NGÀY THỨ NHẤT

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ con vui sướng được chạy đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ!

Nhìn lên chân dung khả ái của Mẹ,/ linh hồn con thêm hăng hái cậy trông,/ khác nào con thảo đối với Mẹ hiền vậy./ Con thấy Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc con,/ cùng là Chúa Con,/ đang ở trong tay Mẹ./ Người là Đấng phép tắc vô cùng, / là Chúa Tể cầm quyền sinh tử, / là Đấng ban phát mọi ơn lành./ Mà Mẹ là Mẹ Người!/ Vậy Mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin Người,/ và đáng được Người chuẩn nhận lời Mẹ xin./ Người đã minh chứng/ Người chẳng muốn từ chối Mẹ ơn gì.

Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu,/ vì lời Mẹ cầu bầu rất thần thế,/ nên con dám nài xin Mẹ ban cho con những ơn con xin cùng Mẹ/… (kể những ơn muốn xin). Con hết lòng cầu xin,/ và tin tưởng vững vàng:/ Mẹ sẽ chuyển cầu cho con.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính mừng… Kinh Sáng Danh…

 

KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, / xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ / xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. / Nhân vì sự ấy, / con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ / là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, / xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. / Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, / xin chớ bỏ lời con kêu xin, / một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.

 *  Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

–  Xin cầu cho chúng con.

*  Lạy Thánh Anphongsô

–  Xin cầu cho chúng con.

…………………***………………….

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Ngày Thứ Nhất

Ngày Thứ Hai

Ngày Thứ Ba

Ngày Thứ Tư

Ngày Thứ Năm

Ngày Thứ Sáu

Ngày Thứ Bảy

Ngày Thứ Tám

Ngày Thứ Chin

* Kinh Cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

* SẮC LỆNHCỦA ĐỨC CHÂN PHÚC GIÁO HOÀNG PIÔ IX

* LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA BỨCLINH ẢNH ĐỨC MẸ HĂNG CỨU GIÚP

* Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

—————————-

…………………***………………….

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới