Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Ngày Thứ Năm

Thứ Tư, 26-08-2020 | 01:08:14

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

 

NGÀY THỨ NĂM

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ khi con suy ngắm bức chân dung Mẹ/ thì lại được thêm sức cậy trông lòng nhân từ Mẹ./ Vì con thấy rõ rằng:/ Mẹ là Mẹ sầu bi thống thiết./ Kìa Chúa Giêsu mà Mẹ đang ẵm trên tay/ là Đấng phải chịu đóng đinh trong lòng/ trước khi phải chịu đóng đinh vào thánh giá./ Người nhìn thấy trước những cực hình sẽ phải chịu/ thì ra như run sợ,/ mà Mẹ cũng một lòng kinh hãi.

Bởi vậy,/ Mẹ đã phải rất đau đớn trọn đời./ Những sự thống khổ ấy / làm cho con hiểu biết công nghiệp Mẹ rất lớn lao./ Mẹ thật là Đấng hiệp công cứu chuộc loài người/ và có quyền thế bầu chữa chúng con trước Tòa Chúa công bằng vô cùng./ Lạy Mẹ Maria,/ con xin hợp cùng Mẹ/ mà thông phần đau khổ với Con Mẹ,/ lại xin hợp cùng Con Mẹ/ mà chia phần khốn cực của Mẹ. /Con càng thêm đau buồn/ vì chính tội con đã đóng đinh Chúa Giêsu vào thánh giá, / làm cho linh hồn hay thương xót Mẹ/ phải chịu đau đớn vô ngần. / Nay con dám cậy vì những sự đau đớn ấy/ mà đến cầu xin Mẹ. / Xin Mẹ ban ơn cho con động lòng ăn năn khóc lóc/ và can đảm xa lánh tội lỗi.

Xin Mẹ vui lòng nhận lời con cầu xin cùng Mẹ trong tuần chín ngày này.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính mừng… Kinh Sáng Danh…

KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, / xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ / xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. / Nhân vì sự ấy, / con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ / là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, / xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. / Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, / xin chớ bỏ lời con kêu xin, / một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.

*  Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

–  Xin cầu cho chúng con.

*  Lạy Thánh Anphongsô

–  Xin cầu cho chúng con.

…………………***………………….

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Ngày Thứ Nhất

Ngày Thứ Hai

Ngày Thứ Ba

Ngày Thứ Tư

Ngày Thứ Năm

Ngày Thứ Sáu

Ngày Thứ Bảy

Ngày Thứ Tám

Ngày Thứ Chin

* Kinh Cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

* SẮC LỆNHCỦA ĐỨC CHÂN PHÚC GIÁO HOÀNG PIÔ IX

* LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA BỨCLINH ẢNH ĐỨC MẸ HĂNG CỨU GIÚP

* Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

—————————-

…………………***………………….

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới