Tu sỹ DCCT Việt Nam thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Úc Châu nhận sứ vụ chính xứ

Thứ Tư, 23-03-2016 | 06:43:35

Quý cha Giuse Đỗ Tuấn Anh, Phêrô Lý Trọng Danh, Giuse Vũ Ngọc Tuyển và JB Đặng Nhật Trường DCCT Úc Châu được bổ nhiệm làm tân chánh xứ và phó xứ cho cộng đồng công giáo Việt Nam tại Melbourne. Cha Antôn Trần Xuân Anh được bổ nhiệm làm chánh xứ  giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Glendowie, New Zealand.

Lm Giuse Đỗ Tuấn Anh, CSsR tân chánh xứ Holy Eucharist St Albans

Lm Giuse Đỗ Tuấn Anh, CSsR tân chánh xứ Holy Eucharist St Albans

Ngày 27.2.2016 Cha Giuse Đỗ Tuấn Anh, CSsR được bổ nhiệm làm bề trên chính xứ giáo xứ Holy Eucharist, St Albans, Melbourne và Cha Phêro Lý Trọng Danh, CSsR làm phó xứ. Về dự lễ nhận sứ vụ chính xứ có Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, Giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Melbourne và cha Glenn De Cruz, phó Giám Tỉnh DCCT Úc Châu, cùng đông đảo Linh mục trong giáo phận, hội đồng mục vụ giáo xứ và gíao dân.

Ngày 6.3.2016 Cha Giesu Vũ Ngọc Tuyển được bổ nhiệm làm tuyên uý cho cộng đồng Công Giáo Việt Nam Hoan Thiện, Keysborough, Úc Châu và cha JB Đặng Nhật Trường làm phụ tá. Về dự lễ nhận chức tuyên uý có cha Tổng Đại Diện Greg Bennet, Tổng Giáo phận Melbourne và cha Glenn De Cruz, Phó Giám Tỉnh DCCT Úc Châu cùng với Hội Đồng mục vụ và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa Hoan Thiện.

Lm Giesu Vũ Trọng Tuyển và JB Đặng Nhật Trường, CSsR tuyên uý cộng đoàn Hoan Thiện, Keysborough

Lm Giesu Vũ Trọng Tuyển và JB Đặng Nhật Trường, CSsR tuyên uý cộng đoàn Hoan Thiện, Keysborough

Chúa Nhật, 14.2.2016 cha Anthony Trần Xuân Anh được bổ nhiệm làm tân chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Glendowie, New Zealand. Đức cha Patrick Dunn đã đến trao sứ vụ chánh xứ cho cha Xuân Anh. Đức cha Patrick Dunn rất vui mừng trao quyền chánh xứ cho cha Xuân Anh và ngài hứa sẽ nâng đỡ cha Xuân Anh trong sứ vụ mới.

Lm Anthony Trần Xuân Anh, CSsR chánh xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Glendowie New Zealand

Lm Anthony Trần Xuân Anh, CSsR chánh xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Glendowie New Zealand

Được biết Quý cha Giuse Đỗ Tuấn Anh, Anthony Trần Xuân Anh, Phêrô Lý Trọng Danh, Giuse Vũ Ngọc Tuyển và JB Đặng Nhật Trường là tu sỹ DCCT Việt Nam được sai đi thi hành sứ vụ tại Úc Châu theo chương trình tái cấu trúc của Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới.

Xin Chúc mừng quý cha trong sứ vụ mới và cầu chúc quý cha luôn hăng say rao giảng Tin mừng theo đặc sủng của Nhà Dòng “mạnh mẽ trong đức tin, phấn khởi trong đức cậy, sốt sắng bởi lòng mến, nung nấu trong long nhiệt thành” (Hiến Pháp 20).

Lê Quý ( theo Scala News)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới