Trung tâm Razumkov: Giáo Hội bị suy giảm thẩm quyền luân lý tại Ukraina

Thứ Ba, 30-05-2017 | 17:10:08

Tại Kiev, hôm 24 tháng 5 vừa qua, Trung tâm nghiên cứu Razumkov tổ chức một hội nghị. Tổ chức ‘The Sociological Service’ đã trình bày một nghiên cứu mới về tình hình tôn giáo tại Ukraina, được thực hiện vào ngày 3/3 đến 9/3 năm 2017.

Theo ông Mykhailo Mishchenko – phó giám đốc trung tâm Razumkov, “Giáo Hội, một lần nữa, là một tổ chức lãnh đạo có quyền lực được công chúng tin cậy”. Thực tế, 63% những người được hỏi tin tưởng vào Giáo Hội, mặc dù con số này không trùng khớp với các dữ liệu về thẩm quyền luân lý của Giáo Hội. Chỉ có 42% xem Giáo Hội là một tổ chức có thẩm quyền về luân lý, trong khi gần 39% không đồng ý với luận điểm này.

Thái độ phổ biến đối với các giáo phái thì hoặc là tích cực hoặc là thờ ơ, mặc dù một tỷ lệ đáng kể (15-20%) cho thấy một thái độ tiêu cực đối với các Giáo hội Tin lành và Ân Tứ, Hồi giáo và Do thái giáo. Số người được hỏi cho rằng mức độ tự do lương tâm giảm tại Ukraina, hiện đã giảm sút. Chỉ có 15% tin rằng chính phủ đối đãi với tất cả các Giáo Hội đều như nhau. Sứ mạng xã hội của Giáo Hội hiện đang ngày càng được xã hội nhờ cậy đến.

Thật thú vị, Giáo Hội được xem là một cơ quan có thẩm quyền về luân lý tuyệt đối chiếm ưu thế tại các khu vực phía Tây Ukraina (chiếm 68,2%). Bên cạnh đó, hơn một nửa cư dân các khu vực phía Đông (chiếm 52,9%) và phía Nam (chiếm 54,4%) nước này không xem Giáo Hội như là một tổ chức có thẩm quyền về luân lý.

Nhận định về những dữ liệu mới, linh mục George Kovalenko – Viện Đại học Mở Chính thống, đã bày tỏ mối quan ngại đối với những con số mới. “Tình hình quả là đáng lo ngại nếu như Giáo Hội đánh mất thẩm quyền về luân lý của mình”, linh mục Kovalenko nói. Ngoài ra, những con số trong nghiên cứu chỉ ra rằng thái độ của tín hữu các toonn giáo khác đối với Chính thống giáo có phần tốt hơn so với thái độ của Chính thống giáo đối với các tín hữu khác. “Chúng ta không thể không lo lắng về xu hướng gia tăng thái độ tiêu cực đối với các tôn giáo khác”, linh mục Kovalenko nói. Linh mục Kovalenko cũng đã đề xuất các phương pháp nhằm giải quyết vấn đề. Theo ngài, chính yếu là việc giáo dục và đối thoại với các tôn giáo khác. Đây là điều mà Viện Đại học Mở Chính thống của ngài đang nỗ lực – đối thoại thường xuyên, thẳng thắn và chân thành với các tôn giáo khác. Linh mục Kovalenko lưu tâm đến sự hiện diện của một số lượng lớn những người có thái độ thờ ơ với những người khác như là một hội chứng hết sức nguy hiểm. Linh mục Kovalenko tin rằng tình hình sẽ trở nên tích cực hơn khi chú tâm vào việc chủ động làm sáng tỏ hơn là vào việc biện giải.

Có 2016 người dân Ukraina đã được khảo sát. Biên độ sai sót không vượt quá 2,3%. Cuộc nghiên cứu được tiến hành tại vùng phụ cận Crimea và một số khu vực chiếm đóng của Donetsk và Luhansk.

M.T.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới