Trung tâm mục vụ DCCT Khai giảng 'LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN'

Thứ Ba, 11-02-2020 | 23:25:31

TRUNG TÂM MỤC VỤDÒNG CHÚA CỨU THẾ 

KHAI GIẢNG:LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN

 1. LỚP HỌC CÁC BUỔI CHIỀU: THỨ BẢY và CHÚA NHẬT
 • Thời gian học: từ 15h30 – 17g30
 • Địa điểm: lầu 4 dãy A
 • Sẽ Khai Giảng vào chiều Chúa Nhật 02/02/2020
 • Dự kiến sẽ kết thúc vào chiều Chúa Nhật 29/03/2020

2.LỚP HỌC CÁC BUỔI TỐI: THỨ BẢY và CHÚA NHẬT

 • Thời gian học: từ 18h45 – 20g45
 • Địa điểm: lầu 4 dãy A
 • Sẽ Khai Giảng tốithứ bảy 08/02/2020
 • Dự kiến sẽ kết thúc vào tối thứ ba 07/04/2020

3.LỚP HỌC CÁC BUỔI TỐI: 2 – 4 – 6 (AGAPE KHÓA 68)

 • Thời gian học: từ 18h30 – 20g30
 • Địa điểm: lầu 4 dãy A
 • Sẽ Khai Giảng tốithứ hai 17/02/2020
 • Dự kiến sẽ kết thúc vào Chúa Nhật 29/03/2020

Ban Giảng Huấn: Do Quý Cha DCCT, các Bác sĩ, Luật sưvà các giảng viên có kinh nghiệm

Học viên:   Dành cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những ai đang chuẩnbị bước vào đời sống Hôn Nhân, không phân biệt tôn giáo.

 

Ghi danh:   – Tại văn phòng Giáo xứ 

                      – Trực tiếp tại các lớp học

 

Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

DCCT Sài Gòn 38 Kỳ Đồng, F9, Q3, TPHCM

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới