Trực tuyến Thánh lễ Tấn Phong Giám Mục - Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc

Thứ Năm, 01-06-2017 | 04:17:51

Trực tuyến Thánh lễ Tấn Phong Giám Mục – Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Phụ website tá Giáo Phận Xuân Lộc

lúc 07 giờ sáng ngày 01 tháng 06 năm 2017 tại tiền sảnh khu Triết Học, Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới