Trẻ em là “Sứ giả của hòa bình”

Thứ Tư, 23-03-2016 | 17:23:32

Các cuộc tuần hành vì hòa bình đã diễn ra, mang lại những dấu hiệu tốt cùng với những thông điệp hòa bình và hòa hợp cho đất nước, đó là sáng kiến của nhóm các trẻ em Hồi giáo và Kitô giáo thuộc Hội đồng Đối thoại Liên Tôn ở Lahore.

Hội đồng Đối thoại Liên Tôn, do Cha Francis Nadeem OFM Cap., cùng với các nhà lãnh đạo Hồi giáo, đã đưa ra sáng kiến, đề cử các trẻ em như “các đại sứ hòa bình”.

Các trẻ em Kitô hữu và người Hồi giáo được tập hợp trong các cuộc tuần hành nhằm thúc đẩy hòa hợp tôn giáo, phát triển và hòa giải trong nước. Trong suốt cuộc diễu hành các “đại sứ” hô vang các khẩu hiệu như “Chúng tôi muốn hòa bình”, “Chúng tôi không muốn hận thù nhưng muốn có hòa bình”.

Sau đó, các em sẽ tập trung cầu nguyện cho cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố được thành công, kêu gọi việc chấm dứt các cuộc đổ máu đang diễn ra trong nước. Các em sẽ thả chim bồ câu và bóng bay, biểu tượng của hòa bình và tình huynh đệ.

Tất cả trẻ em thuộc tất cả các tôn giáo, cầu nguyện theo lời “Kinh Hòa Bình” của Thánh Phanxicô Assisi, thường được cất vang trong tất cả các cuộc họp của Hội đồng Liên Tôn: “Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa”.

Các trẻ em, Cha Francis Nadeem nói, “là những sứ giả của hòa bình và hòa hợp, không chỉ trong gia đình các em, mà còn trong các khu phố và trong các trường học của các em”.

Minh Tuệ (theo news.va)

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới