TP.HCM xin phát hành trái phiếu để huy động vốn

Thứ Bảy, 24-09-2016 | 08:04:33

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi văn thư đề nghị Bộ Tài chính cho phép thành phố huy động vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền cho Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố thực hiện toàn bộ nghiệp vụ tổ chức phát hành trái phiếu.

Khối lượng phát hành dự kiến: 3.000 tỷ đồng.

Các kỳ hạn trái phiếu dự kiến là 05 năm, 07 năm và 15 năm. Cơ cấu cụ thể của từng loại kỳ hạn tùy thuộc vào nhu cầu của các nhà đầu tư và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.

Trái phiếu sẽ được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Mệnh giá của trái phiếu là 100.000 đồng.

Việc phát hành trái phiếu được thực hiện theo các phương thức đấu thầu, bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành.

Thời gian phát hành dự kiến: 01 đợt vào đầu tháng 10 năm 2016. Trường hợp không đạt kế hoạch, tùy theo tình hình thị trường sẽ triển khai đợt tiếp theo, miễn sao đảm bảo phát hành đủ 3.000 tỷ đồng.

Ngọc Huỳnh

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới