TP. HCM lại ra chỉ đạo về quản lý dạy thêm, học thêm

Thứ Năm, 13-10-2016 | 16:50:29

Hôm qua, 12/10, nhà đương cuộc Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra văn thư số 5679/UBND-VX về việc quản lý các hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố.

Theo đó, chính quyền yêu cầu:20161013 hoc them

– Không tổ chức dạy thêm, học thêm đối với các trường có các em học sinh theo học 2 buổi/ngày và đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội.

– Việc dạy thêm, học thêm được tổ chức trong nhà trường trên cơ sở tự nguyện của học sinh; phải khảo sát, phân chia lớp học theo cấp độ học lực, trình độ của học sinh; danh sách lớp học thêm, nội dung, chương trình giảng dạy do Hiệu trưởng nhà trường quyết định; tạo điều kiện cho học sinh được lựa chọn giáo viên theo học; phân bổ hợp lý thời gian tổ chức dạy thêm, học thêm cho giáo viên và học sinh.

– Tổ chức phụ đạo, bổ sung kiến thức cho học sinh chưa theo kịp chương trình để theo kịp trình độ chung của lớp và bồi dưỡng học sinh giỏi (bằng ngân sách thành phố, không thu phí của học sinh). 

Để chấm dứt tình trạng dạy thêm – học thêm tràn lan, tiêu cực, chính quyền dự tính sẽ chú trọng các giải pháp sau đây:

– Nâng tỷ lệ học sinh học 02 buổi/ngày, giảm sĩ số học sinh/lớp để đảm bảo chất lượng giảng dạy trong nhà trường; tạo điều kiện cơ sở vật chất thuận lợi để đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập; tăng cường tổ chức các hoạt động thí nghiệm, thực hành, văn – thể – mỹ, giáo dục các kỹ năng thực hành xã hội cần thiết cho học sinh.

– Hoàn thiện các quy định, cơ chế để tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục đào tạo, nhất là trong lĩnh vực nhân sự, tài chính. 

– Hỗ trợ cho giáo viên về nhà ở, nâng cao thu nhập cho cán bộ, giáo viên, viên chức ngành giáo dục. Bổ sung chính sách hỗ trợ nhằm tăng thêm nguồn phụ cấp cho giáo viên dạy các lớp vượt sĩ số theo chuẩn; phụ cấp dạy phụ đạo cho học sinh chưa theo kịp chương trình và bồi dưỡng học sinh giỏi bằng nguồn ngân sách thành phố.

– Rà soát quy hoạch để ưu tiên giao đất đầu tư xây dựng trường học, hoàn thiện các chính sách để đẩy mạnh công tác xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục – đào tạo; đầu tư từ ngân sách thành phố, quận – huyện để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường lớp theo quy hoạch được phê duyệt; phấn đấu đạt chỉ tiêu 300 phòng học mới trên 10.000 dân trước năm 2020.

– Đổi mới phương pháp giảng dạy, biên soạn bộ sách giáo khoa mới đạt chất lượng cao, đáp ứng chương trình mới hướng đến mục tiêu giảm tải, giảm áp lực cho học sinh, khuyến khích học sinh tự học.

– Nghiên cứu, hướng dẫn các Trường xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống giải đáp các vướng mắc, giảng dạy các môn học chính yếu qua điện thoại, trang thông tin điện tử của Trường…

– Khẩn trương xây dựng “Đề án phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030” với tham vọng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, học tập, cách đánh giá kết quả học tập theo hướng phát triển năng lực của học sinh, từ đó chấm dứt việc dạy thêm, học thêm số đông.

Việt Hùng

Tags:

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới