Tổng Hội Mân Côi Mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi 2019

Thứ Bảy, 05-10-2019 | 17:29:41

Sáng nay thứ bảy đầu tháng 10, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Hiệp Sĩ Mân Côi họp mặt nhân dịp Mừng lễ Đức Mẹ Mân Cội: Bổn mạng của Tổng Hội..

Vào lúc 9g00 cha linh hướng Phaolô Nguyễn Hữu Thuân chủ tế thánh lễ, cùng đồng tế có cha nguyên linh hương Giuse Nguyễn Bình Định cùng đông đảo quý hội viên và ông bà anh chị em khắp nơi về cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa mừng lễ Mẹ Mân Côi…Trong thánh lễ hôm nay Tổng Hội cũng đón nhận 14 anh chị em gia nhập hội.

Nguyện xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Rất Thánh Mân Côi cho Tổng Hội và tất cả các hội viên và gia đình được đầy tràn ơn Thánh, luôn vui mừng, bình an và hạnh phúc…

CTV GX ĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới