Tổng Công hội Dòng Chúa Cứu Thế: nhật ký ngày 23/11/2016

Thứ Năm, 24-11-2016 | 15:26:04

“Mọi sự đã hoàn tất!” Xin được lấy lời đó của Chúa để nói về những gì Tổng Công hội hôm nay đã làm. 20162411 TCH 25 (2)

Buổi sáng, các nghị viên cùng làm việc để hoàn tất nội dung sứ điệp Tổng Công hội gửi tới toàn thể anh em Dòng Chúa Cứu Thế. Buổi chiều, những phận vụ cuối cùng được thực hiện để đúc kết Tổng Công hội.

Cha Bề trên Tổng quyền Michael Brehl kết thúc Tổng Công hội với những lời huấn dụ trước các nghị viên. Ngài mời gọi các nghị viên đưa sứ điệp Tổng Công hội về các đơn vị của mình và nỗ lực áp dụng những quyết định của Tổng Công hội trong đơn vị của mình. Ngài cũng nhấn mạnh với các nghị viên rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu, chứ Tổng Công hội chưa kết thúc. Ngài và các Tổng Cố vấn sẽ làm việc cật lực trong mấy tháng tới đây để chuẩn bị tư liệu chính thức cho giai đoạn 3 của Tổng Công hội (hy vọng là vào tháng 2 năm 2017) và khi đó tài liệu chính thức với những quyết định của Tổng Công hội sẽ được gửi đến anh em toàn Dòng.20162411 TCH 25 (1)

Sau khi cha Thư ký của Tổng Công hội Kevin O’Neill có lời cám ơn tới những người đã đóng góp vào việc tổ chức Tổng Công hội, cha Bề trên Tổng quyền đã đề nghị các nghị viên Tổng Công hội bỏ phiếu biểu quyết việc khép lại Tổng Công hội lần thứ 25 ở đây.

Xin tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Người đã đổ xuống trên chúng con qua kỳ Tổng Công hội lần này tại Pattaya. Qua đây, chúng con kinh nghiệm được mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể và sự hiện diện và hoạt động nhiệm mầu của Thánh Thần.

Thông tin viên, Mark Miller, C.Ss.R.

Văn Dũng chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới