Tổng Công hội Dòng Chúa Cứu Thế: nhật ký ngày 22/11

Thứ Tư, 23-11-2016 | 14:12:19

Sau một ngày thảo luận về 10 postulata  trong các phiên họp khoáng đại hôm nay, các nghị viên bỏ phiếu biểu quyết.

20161123 TCH 2Thoạt đầu, 10 postulata này không có trong nghị trình làm việc của Tổng Công hội. Các postulata này đã được nêu lên trong khi các nghị viên thảo luận các vấn đề khác. Bởi vậy, đã có những luận bàn rất đáng quan tâm trong ngày hôm nay.

Đề tài đầu tiên là nhu cầu cần có các chính sách trong tất cả đơn vị của chúng ta nhằm bảo vệ các trẻ em và những người có nguy cơ bị xâm hại. Các đại biểu Tổng Công hội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn ngừa các hạnh động xâm hại đến những người này. Vì vậy, dứt khoát đòi buộc tất cả các bề trên tỉnh, phụ tỉnh và vùng phải nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình về vấn đề này, chứ không được cất các chính sách nói trên vào trong tủ!

Đề tài thứ hai là vấn đề các thầy trợ sĩ trong Dòng. Khi bàn thảo về vai trò và vị trí của các thầy, Tổng Công hội khẳng định tầm quan trọng của các thầy, vai trò thiết yếu và mới mẻ của các thầy trong Hội Dòng ngày nay. Các thầy không phải là “công dân hạng hai” như một lối quan niệm cổ cựu mà đôi khi vẫn còn bắt gặp trong Nhà Dòng. Phải nói rằng tất cả các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế là anh em với nhau và trong số anh em đó, có những người được kêu gọi lãnh sứ vụ linh mục, nhưng trên hết và mãi mãi tất cả là anh em với nhau!

Chủ đề thứ ba: cũng như hai Tổng Công hội trước đây, Tổng Công hội lần này tiếp tục ưu tiên nói về sứ vụ của Hội Dòng tại Phi châu và Madagascar. Tổng Công hội nhấn mạnh mối liên đới của toàn Dòng với các đơn vị tại Phi châu và Madagascar. Cụ thể là sẽ tiếp tục có sự trợ giúp tài chính cho vùng này.

Cuối cùng, Tổng Công hội thông qua dự thảo khuyến khích việc sự dụng có tính hệ thống và sáng tạo các phương tiện truyền thông hiện đại cho việc loan báo Tin mừng.

Một ngày làm việc miệt mài! Nhưng hầu hết mọi người đều cảm thấy hài lòng về những gì Tổng Công hội đã bàn thảo và thông qua trong ngày hôm nay.

Thông tín viên, Mark Miller, C.Ss.R.  

Văn Dũng chuyển ngữ

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới