Tòa Thánh: Công nghệ kỹ thuật số mới hiện đang được sử dụng để gây ra bạo lực đối với phụ nữ

Thứ Bảy, 23-06-2018 | 10:04:00

Đức Tổng Giám mục Ivan Jurkovic, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc tại Geneva đã phát biểu tại một phiên họp của Hội đồng Nhân quyền vào ngày 20 tháng 6 về vấn đề bạo lực đối với phụ nữ.

Tòa Thánh đã bày tỏ sự báo động rằng các phương tiện truyền thông và các công nghệ mới hiện đang bị lạm dụng để gây ra vấn đề bạo lực và lạm dụng đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

“Bạo lực đối với phụ nữ tiếp tục là một trong những mối bận tâm về nhân quyền lớn nhất trong thời đại chúng ta”, Đức Tổng Giám mục Ivan Jurkovic, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên hợp quốc tại Geneva, cho biết.

“Bất chấp những tiến bộ đã đạt được, vấn đề bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, dưới nhiều hình thức khác nhau và nhiều bối cảnh khác nhau, hiện vẫn còn là một tai họa nghiêm trọng ở mọi cấp độ của xã hội”, Đức TGM Jurkovic phát biểu trong một phiên họp của Hội đồng Nhân quyền về vấn đề bạo lực đối với phụ nữ vào ngày 20 tháng 6.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (31)

Đức Tổng Giám Mục Jurkovic

Đức TGM Jurkovic lưu ý rằng bạo lực thường gây ra những vết thương sâu sắc và những hậu quả lâu dài vốn có thể làm gián đoạn cuộc sống của họ một cách sâu sắc với tư cách là những cô gái trẻ, những bà vợ, những bà mẹ, hoặc các công nhân.

Việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số mới không đúng cách

Đức Tổng Giám mục Jurkovic đã bày tỏ sự báo động rằng sự ngược đãi đối với phụ nữ càng trầm trở nên trầm trọng hơn do việc sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại không đúng cách và các công nghệ mới vẫn duy trì sự bất lực trong việc bảo vệ phẩm giá của phụ nữ, cũng như quyền riêng tư và quyền tự do ngôn luận của họ.

Đức Tổng Giám mục Jurkovic cho biết rằng đây chính là thời gian cao điểm để ngăn chặn vấn đề bạo lực đối với phụ nữ vốn được tạo điều kiện, đặc biệt, bởi việc sử dụng hàng ngày các trang mạng xã hội và các ứng dụng trực tuyến khác nhau không được bảo vệ đầy đủ.

Đức TGM Jurkovic than phiền rằng thay vì đại diện cho một công cụ quan trọng cho việc xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử, cũng như sự bất bình đẳng và bạo lực đối với phụ nữ, việc số hoá đã thực sự trở thành một công cụ để tạo ra các hình thức bạo lực và lạm dụng phụ nữ mới.

Giáo dục để tôn trọng người khác

Viên chức Tòa Thánh nhận thấy rằng việc đạt được sự tôn trọng đầy đủ đối với phụ nữ liên quan đến việc đơn giản là lên án vấn đề bạo lực. Nó cũng đòi hỏi những nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy và giáo dục việc tôn trọng lẫn nhau, để nâng cao nhận thức, đặc biệt là giữa các thế hệ mới về giá trị của một cuộc đối thoại đích thực, nơi mà sự hiểu biết đúng đắn về con người và phẩm giá của họ chính là điều kiện tiên quyết cho việc giao tiếp thực sự mang tính nhân văn và hiệu quả.

 Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới