Tình yêu và sự hiến mình đáng được tôn vinh (Ga 16,29-33)

Thứ Ba, 10-05-2016 | 13:46:15

Ở đời, dường như ai cũng mong có được tiếng khen, ai cũng mong muốn cho bản thân mình được tôn vinh. Nhưng nhiều khi cũng vì đi tìm tiếng khen, vì đi tìm sự tôn vinh bản thân mà người ta có thể chà đạp người khác. Mục đích của chuyện nói hành nói xấu người khác xét cho cùng cũng là vì đi tìm kiếm sự tôn vinh bản thân. Nói hành nói xấu, gièm pha, dè bỉu người này người khác cốt thiết là để hạ giá người ta và qua đó tự tôn chính mình.

Đức Giêsu trong lời nguyện hiến tế hôm nay cũng xin Chúa Cha tôn vinh Ngài, nhưng sự tôn vinh ở đây không theo lề thói thế gian. Điều Chúa Giêsu xin Chúa Cha tôn vinh là tôn vinh tình yêu và sự hiến mình của Ngài. Ngài biết rằng giờ khổ nạn của Ngài sắp đến, nên Ngài nguyện cầu cùng Chúa Cha cho Ngài được trọn vẹn hiến mình vì tình yêu đối với nhân loại tội lỗi.

Là Kitô hữu, bạn và tôi được mời gọi để tình yêu hiến mình của Chúa trên thập giá tỏ hiện nơi cuộc đời chúng ta.Thay vì đi tìm kiếm sự tôn vinh bản thân ích kỷ của mình bằng những lời khen chê hão huyền ở đời, chúng ta được mời gọi để cho Chúa tôn vinh chúng ta trong tình yêu và sự hiến mình, nghĩa là ta sẵn sàng yêu thương và hiến mình vì người khác như Chúa đã hiến mình vì ta.

Chỉ có tình yêu và sự hiến mình như thế mới đáng được tôn vinh, Và khi những giá trị đó được tôn vinh, thì con người mới được giải thoát khỏi tội lỗi và sự ác ở thế gian này.

Antôn Hà Nam

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới