Tĩnh tâm Thiếu Mùa Vọng 2018 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn ngày thứ I

Thứ Ba, 11-12-2018 | 11:27:05

Hằng năm vào vào Mùa Vọng: Xứ Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Chúa Kitô Vua, Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế Sài gòn tổ chức các kỳ Tĩnh Tâm dành cho Thiếu Nhi…

Năm nay Cha linh hướng cũng như giáo xứ mời Cha Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh,  CSsR Phú Dòng về giảng cho kỳ tĩnh tâm ba ngày dành cho thiếu nhi…

 

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook