Tĩnh tâm Mùa Vọng dành cho người lớn tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn ngày thứ III

Thứ Năm, 19-12-2019 | 16:31:00

Vào lúc 18h30 ngày 18/12 cha Bề trên Chánh xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chủ tế Thánh lễ Tạ ơn kết thúc tam nhật Tĩnh tâm Mùa Vọng 2019 dành cho người lớn tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Ngài cũng thay mặt cám ơn cha Giuse Phạm Quốc Giang đã nhận lời giúp giảng tĩnh tâm cho cộng đoàn…

Với tâm tình tạ ơn Chúa qua những chia sẻ đầy ý nghĩa của cha giảng… cuối thánh lễ một ông đại diện cho giới gia trưởng và hiền mẫu, cộng đồng hiện diện cám ơn cha giảng…

Nguyện xin Chúa và qua những chia sẻ Lời Chúa của cha Giuse Phạm Quốc Giang CSsR đã khơi lên trong những ngày tĩnh tâm qua mang lại kết quả tốt đẹp, chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đên  trong Mùa Giàng Sinh và trong cuộc đời mỗi người và gia đinh…

Photo Đức Tin Gx ĐMHCG

 

 

 

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới