Tĩnh tâm Mùa Chay dành cho Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua ngày thứ I - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 19/03/2018

Thứ Hai, 19-03-2018 | 13:05:46

“Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt”. (Mt 9, 36)

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Vào lức 18g 30 Thứ Hai ngày 19/03/2018

Tĩnh tâm Mùa Chay dành cho Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua ngày thứ I

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới