Tĩnh Tâm Giới Trẻ Mùa Chay năm 2018 ngày thứ I - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn 26/03/2018

Thứ Hai, 26-03-2018 | 17:30:24

“Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.” (Lc 15,20)

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 26/03/2018

Tĩnh Tâm Giới Trẻ Mùa Chay năm 2018 ngày thứ I

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới