Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam - Thánh lễ Khấn Dòng, Truyền chức Linh mục và Phó tế

Thứ Năm, 29-06-2017 | 21:59:57

TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM VUI MỪNG TẠ ƠN

***

THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU VÀ TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI

Vào lúc 8 giờ 30 Ngày 30 Tháng 06 Năm 2017

tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài gòn (38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3 Tp. HCM)

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ

Vào lúc 8 giờ 30 Ngày 01 Tháng 07 Năm 2017 

tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài gòn (38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3 Tp. HCM)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới