Tiểu Sử và Cáo Phó Cha Phaolô Bùi Thông Giao CSsR

Thứ Sáu, 05-02-2021 | 11:06:11

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11, 25)
TIỂU SỬ – CÁO PHÓ CHA PHAOLÔ BÙI THÔNG GIAO (GIOANG), C.Ss.R
 
Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin:
CHA PHAOLÔ BÙI THÔNG GIAO (GIOANG), C.Ss.R
 
Sinh ngày 18 tháng 12 năm 1937, tại Phủ Cam, Huế.
 
Khấn Lần đầu: 15.08.1960.
 
Lãnh sứ vụ Linh mục: 18.12.1965.
 
đã an nghỉ trong Chúa ngày thứ Sáu, 05.02.2021, tại Tu viện DCCT Sài Gòn, sau 84 năm làm con Chúa trên dương thế, 61 năm sống lời khấn Dòng và 56 năm thi hành sứ vụ Linh mục.
 
– Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cử hành lúc 15g00 ngày thứ Sáu, 05.02.2021, tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn.
 
– Di quan từ phòng khách Tu viện sang Nhà thờ và Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc 8g30, thứ Bảy, 06.02.2021, tại Nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3.
 
– Sau Thánh lễ, thi hài Cha Phaolô sẽ được hoả táng tại Bình Hưng Hoà.
 
Xin cầu nguyện cho Cha Phaolô Bùi Thông Giao, C.Ss.R
 
RIP
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới