Tiên liệu

Thứ Năm, 27-07-2017 | 08:53:47

“Những ai không muốn làm phiền lòng Chúa, hãy kêu cầu Chúa và hãy giữ mình” (Thánh Augustino).

Đề phòng chết bất ưng

Chúa không muốn ai trong chúng ta phải hư đi, và bao phen Người thôi thúc chúng ta làm lại cuộc đời bằng những hình phạt:

“Nếu họ không hối cải, thì Người tuốt gươm, Người trương nỏ và giương lên sẵn. (Tv 7,13)

 Người lại phán: “Khi người ta nói rằng: ‘Hòa bình, an ninh, chính lúc đó một tai họa bất ngờ giáng xuống họ.” (1Tx 5, 3).

Nơi khác, Chúa phán: “Nếu anh em không hối cải ăn năn, anh em cũng phải chết như vậy” (Lc 13,3).

Tại sao nhiều lời tiên báo về hình phạt Ngài lại đổ xuống trên đầu chúng ta như thế? Chỉ vì Ngài mong muốn cho chúng ta một điều là tránh được cái chết độc dữ. Thánh Augustine đã nói:

 “Những ai không muốn làm phiền lòng Chúa, hãy kêu cầu Chúa và hãy giữ mình.”

Hãy sửa soạn sổ sách sẵn sàng trước khi ngày đó đến. Bạn đọc mến! Nếu như bạn chết ngay ngày hôm nay trước trước đêm tối, và số phận đời đời của bạn được định đoạt, bạn trả lời sao đây? Bạn đã sẵn sàng sổ sách chưa? Hay bạn lại tốn bao công sức để nài xin thêm một năm, hoặc một tháng hay ít ra thêm một ngày nữa? Tại sao bây giờ Chúa đang cho bạn thời giờ, bạn lại không tính sổ lương tâm đi? Hay bạn nghĩ rằng hôm nay chưa phải là ngày cuối cùng đời bạn?

“Đừng trì hoãn ngày mai, hãy trở lại cho kịp. Vì cơn thịnh nộ của Chúa đến bất ngờ.”

Để được cứu-thoát, cần phải xa lánh tội lỗi. Thánh Augustine nói:

 “Sao lại trì hoãn ngày mai, mà không xa lánh tội lỗi ngay từ bây giờ”

Sao không sửa soạn để nắm chắc phần rỗi ?

Nếu người nào cho bạn một số tiền khổng lồ, bạn cấp tốc lo liệu bảo đảm càng nhiều càng tốt, vì không biết sự gì sẽ xảy ra? Tại sao bạn lại không đề phòng cẩn thận như vậy cho linh hồn bạn. Rủi bạn lở đánh mất số tiền đó, bạn không mất tất cả. Nếu mất tất cả đi nữa, bạn còn hy vọng tìm lại được. Nhưng rủi mất phần rỗi, thật sự bạn đã mất tất cả, và không còn chút hy-vọng nào tìm lại được phần rỗi.

Về tiền bạc, bạn thật sự cẩn thận, để nếu rủi chết bất thình lình, bạn cũng không hết của cải. Nhưng về mặt thiêng liêng, nếu thần chết đến bất thình lình trong lúc bạn đang thù nghịch với Chúa, số phận đời đời của bạn sẽ ra sao?

 Lời Nguyện Thống Hối

Lạy Đấng Cứu Chuộc con! Chúa hy sinh mạng sống, đổ máu vì phần rỗi con. Sao con hay đánh mất phần rỗi con? Con thường dùng hồng-ân Chúa để làm gì: Để xúc phạm đến Chúa nhiều hơn sao?

Con thật đáng phạt, vì con thường làm điều mâu thuẫn: Chúa càng rộng lượng từ bi, con càng sa ngã phạm tội. Chúa càng săn sóc con, con càng chạy trốn Chúa. Chúa càng cho con thời giờ để thống-hối ăn-năn, con lại càng dùng thì giờ chồng chất tội lỗi.

Lạy Chúa! Xin giúp con nhận thức rõ ràng con sai lỗi thật nhiều đối với Chúa. Con không còn gì để đáng Chúa yêu con nữa. Lạy Chúa Giêsu, sao con lại được Chúa yêu đến thế, vì Chúa tìm kiếm con, con lại xa lánh Chúa?

 Sao Chúa mưa hồng-ân xuống trên đứa con bội-bạc thường làm phiền lòng Chúa? Con đáng hư đi mất, nhưng con hết lòng ăn năn. Lạy Đấng tốt lành nhân hậu, xin nhận con chiên bội-bạc này, mang nó lên vai để đừng bao giờ xa lạc nữa.

Đau khổ biết bao cho con khi phải sống không có ơn Thánh, lạc xa Chúa là Chúa con, là đấng đã dựng nên con và chịu chết chuộc tội con? Tội lỗi xấu xa gớm ghiếc biết bao, vì tội làm mất Chúa đấng đáng yêu mến dường nào?

Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã chết cho con, nên con cũng phải chết cho Chúa. Chúa đã chết vì yêu, con phải chết vì sầu khổ ăn năn. Con chấp nhận chết cách nào, giờ nào, tuỳ ý Chúa. Con yêu Chúa hết lòng. Xin đừng để con xa Chúa nữa. Xin ban cho con ơn Bền Đỗ và tình yêu Chúa.

 Lạy Mẹ chí thánh, Mẹ là mẹ con và là chốn con ẩn náu. Xin Mẹ bầu cử cho con trước tòa Chúa.

Trích tác phẩm “Đường Về Nhà Cha”của Cha Thánh Anphongsô

  Chuyển ngữ: Ông Phêrô Bùi Đắc Hữu

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới