Khai mạc Thường huấn hậu học viện DCCT 2016

Thứ Tư, 06-04-2016 | 23:19:04

Sáng 5/4, tại Nhà nguyện Hiệp Nhất Cộng đoàn Sài Gòn, cha Phó Giám tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông đã chủ sự thánh lễ khai mạc hậu học viện 2016. Có tất cả 23 linh mục trẻ tham dự khoá thường huấn năm nay.

image1Trong bài giảng, cha Phó Giám tỉnh mời gọi các linh mục trẻ chiêm ngắm Chúa Giêsu Thập giá. Suốt cuộc đời Chúa Giêsu, Ngài luôn trao hiến đời mình trong tay Chúa Cha. Cụ thể, Chúa Giêsu không nói lời của mình nhưng Ngài luôn nói lời của Cha. Ngài không yêu thích chính mình, nhưng luôn yêu mến Chúa Cha. Ngài không tìm cách làm đẹp ý mình, nhưng luôn làm theo thánh ý Cha. Chúa Giêsu luôn thuộc về Chúa Cha. Cao điểm của sự trao hiến là lúc ngài bị treo trên thập giá “Lạy Cha, Con xin phó thác linh hồn Con trong tay Cha” (Lc 23:46). Noi gương Chúa Giêsu – Linh mục thượng phẩm đời đời, anh em linh mục trẻ được mời gọi tận hiến đời mình cho Thiên Chúa Cha.

Sau thánh lễ, cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích có giờ chia sẻ đầu tiên với các linh mục trẻ. Ngài nói “Anh em là những linh mục trẻ. Anh em cần có sức bật để mang lại sức sống cho nhà dòng. Anh em đang trong gian đoạn chuyển tiếp, chuẩn bị cho sứ vụ. Hậu học viện là cơ hội rất bổ ích cho anh em”.

Tiếp đến, Cha Giám tỉnh nhắc lại năm chiều kích đào tạo: Nhân bản, Thiêng liêng, Cộng đoàn, Tri thức và Mục vụ, giúp anh em ý thức để tự đào tạo chính mình. Bằng kinh nghiệm sống đời tận hiến của mình, ngài nhắn nhủ các anh em trẻ đừng bao giờ mong mình hết gặp khó khăn nhưng hãy đối diện và vượt qua khó khăn. Cần có khả năng vượt khó và sáng tạo trong mục vụ. Ngài cũng khuyến khích các linh mục hãy phát huy năng lực của mình và đi sâu vào chuyên môn. Ngài nói “Mỗi người nên chọn cho mình một chuyên môn để đào sâu, nhất là tập thói quen đọc sách. Nếu không đi chuyên sâu, không có khả năng nâng cấp và chuyên biệt hoá, chúng ta sẽ bị đào thải”.

image2Được biết, kỳ thường huấn này sẽ kéo dài 2 tuần với chủ đề: “Lòng Thương Xót trong đời sống và sứ vụ linh mục DCCT”.

Hậu học viện năm nay đón nhận tin vui! Ngoài sự hướng dẫn năng động của cha Giám đốc Giuse Nguyễn Thể Hiện, Cha Giám tỉnh vừa bổ nhiệm cha giáo Anthony Nguyễn Văn Dũng làm phụ tá. Xin chúc mừng cha giáo Anthony Nguyễn Văn Dũng. Chúc cha luôn hăng say trong sứ vụ mới.

Lê Phi, CSsR.

Tags: ,

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới