Thượng Hội đồng Chaldean để giải quyết vấn đề tương lai của Giáo hội tại Iraq

Thứ Sáu, 27-07-2018 | 20:26:12

AMMAN, Jordan – Thượng Hội đồng sắp tới của Giáo hội Công giáo Chaldean Iraq ở Baghdad vào tháng 8 dự kiến sẽ thảo luận về những vấn đề quan trọng đối với tương lai của Giáo hội ở cả Iraq và cộng đồng người Do Thái của nó.

Đức Tổng Giám mục Chaldean Yousif Thomas Mirkis Địa phận Kirkuk, Iraq, đã phát biểu với Catholic News Service rằng các giáo sĩ cũng sẽ thảo luận trong các cuộc họp từ ngày 7-13 tháng 8 về việc bầu chọn các vị tân giám mục khi một số giáo sĩ Iraq đang gần đến tuổi nghỉ hưu. Đề xuất sẽ được thực hiện đối với các ứng cử viên tiềm năng.

Một mối bận tâm khác, Đức TGM Mirkis cho biết, chính là vấn đề về “ơn gọi vì hiện tại chỉ có 15 chủng sinh chuẩn bị cho việc phục vụ tại 5 Giáo phận Công giáo Chaldean”.

Các cuộc thảo luận về phụng vụ sẽ tập trung vào bản dịch mới trong Thánh Lễ và những tiến triển để “sử đổi Thánh Lễ cho phù hợp với các cộng đồng mới hiện đang sinh sống trong cộng đồng người Do Thái”, Đức TGM Mirkis cũng cho biết rằng các tín hữu Công giáo Chaldean hiện có thể được tìm thấy ở Úc, Canada, Pháp và Hoa Kỳ.

Vai trò của các Phó tế trong Thánh lễ và các Bí tích cũng như việc sử dụng âm nhạc trong phụng vụ cũng nằm trong chương trình nghị sự.

Đức TGM Mirkis cho biết tình hình của mỗi giáo phận Công giáo Chaldean ở Trung Đông và nước ngoài cũng sẽ được xem xét. Các nhà lãnh đạo Giáo hội Chaldean đang tìm cách để tăng cường việc đào tạo tâm linh của cộng đồng Chaldean nhằm gia tăng sự sống động và sức sống của mình khi đối mặt với những thách thức, Đức TGM Mirkis giải thích.

Các nhà quan sát tin rằng hiện có 400.000 đến 500.000 Kitô hữu hiện đang sống ở Iraq, so với con số 1,5 triệu trước khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ vào năm 2003.

Cộng đồng Chaldean là những người bản xứ của Iraq, có nguồn gốc từ hàng ngàn năm trước.

 Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới