Thứ Sau Thánh 20g00: Lễ tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô

Thứ Bảy, 20-04-2019 | 14:06:52

Sau nghi lễ lúc 18 giờ dành cho Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Kitô Vua, vào lúc 20g00 nghi lễ trọng thể tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, do cha phó xứ Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc chủ sự, cùng đồng tế có quý Cha trong CĐ Tỉnh Dòng, Cộng Đoàn DCCT Kỳ Đồng và đông đảo quý ông bà anh chị em khắp nói về Đền Đức Mẹ Hăng Cứu Giúp để hiệp thông trong nghi thức Thánh và cùng đi Chặng Đàng Thánh Giá với Chúa….

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới