Thứ Sáu sau CN5 PS: Yêu Như Đã Được Yêu

Thứ Bảy, 20-05-2017 | 00:31:53

Tình yêu Đức Giêsu dành cho các môn đệ phải là nguồn gốc, là nền tảng của tình yêu các môn đệ dành trọn vẹn cho nhau.

ITPEIPRIDUCCIOB047Như Đức Giêsu hằng ở lại trong tình thương của Cha Người bởi vì Người đã giữ điều răn của Chúa Cha, khi Đức Giêsu chuyển tình thương sang cho các môn đệ, như chuyển dòng nhựa sống quý giá đến tận những hoa trái của Cây Nho Thật, các môn đệ cũng sẽ được ở lại trong tình thương của Đức Giêsu nếu họ giữ điều răn của Người. Điều răn của Đức Giêsu cũng giống như điều răn của Chúa Cha: yêu thương như đã được yêu thương.

Hoa trái của tình yêu, dù là của người cho hay nhận là niềm vui. Niềm vui của Đức Giêsu là trao ban tình yêu Người đã nhận từ Chúa Cha vào lòng các môn đệ. Vì thế, các môn đệ được chia sẻ không những tình yêu mà cả niềm vui của Đức Giêsu, Người ban tặng tình yêu. Nhưng đó chỉ là bước khởi đầu của một quá trình tương tác. Để niềm vui được trọn vẹn, các môn đệ sẽ trao lại tình yêu ấy cho nhau và cho mọi người.

Quy chuẩn của tình yêu Đức Giêsu đưa ra là, hy sinh mạng sống mình vì anh em.

Đó là tình yêu cao cả, trỗi vượt trên mọi tình yêu,  dù trong thực tế, đã có những người vì yêu, dám hy sinh mạng sống mình vì người khác, nhưng tình yêu Đức Giêsu dành cho các môn đệ không ở trên cùng một bình diện với tình yêu của con người, bởi vì không ai có thể so sánh được với căn tính, địa vị và nguồn gốc thần linh của Đức Giêsu.

Không một ai dám khẳng định như Đức Giêsu về tình yêu cao cả này: “Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.” (Ga 10,17-18)

Đức Giêsu đã nhìn cuộc thương khó và cái chết của Người trong nhãn giới của tình yêu. “Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian này mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn  ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.” (Ga 13,1)

Vì vậy, khi ban điều răn mới cho các môn đệ, Đức Giêsu nói: “ Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Yêu thương nhau “Như Thầy”, chứ không còn là yêu thương người lân cận như chính mình. (x.Lv 19,18b) Tình yêu Đức Giêsu dành cho các môn đệ phải là nguồn gốc, là nền tảng của tình yêu các môn đệ dành cho nhau. Đó là cái Mới của điều răn yêu thương.

Nhờ tình yêu Đức Giêsu dành cho họ, các môn đệ từ nay trở thành những người được Chúa Cha yêu mến với điều kiện là họ yêu mến Đức Giêsu, Đấng trung gian duy nhất về tình yêu Thiên Chúa và con người. Và chỉ nhờ Đức Giêsu, họ mới có thể diễn tả tình yêu của mình với Người.

Đó là tình yêu luân chuyển dòng nhựa sự sống vĩnh cửu cho con người ngay trong hiện tại và làm người ta lớn lên trong tương quan tình yêu với Đức Giêsu, với Thiên Chúa và với anh chị em mình.

Điều đó không đương nhiên, vì Đức Giêsu chỉ gọi các môn đệ là bạn hữu của Người. Là bạn theo nghĩa yêu thương, thủy chung, son sắt: “Tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.” Vì không phải đương nhiên ai cũng là bạn hữu của Đức Giêsu, chỉ có những người được Đức Giêsu yêu thương, tuyển chọn và cắt cử ra đi và sinh nhiều hoa trái có giá trị vững bền.

Hoa trái Đức Giêsu muốn nói ở đây tương tự như các môn đệ, bạn hữu của Người, Đức Giêsu muốn họ “kết bạn” với mọi người trong sự yêu thương và tuyển chọn những ai tuân giữ lời Người, những ai đón nhận và sống điều răn mới của Người trong niềm vui, và trở nên sứ giả của những trải nghiệm trong lòng tin cùng với đời sống hiệp nhất yêu thương.

Biết rằng những điều ấy quá sức đối với các môn đệ, Đức Giêsu còn bảo đảm: “hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì chính Người ban cho anh em.” Xin trong đức tin, thuận theo ý Chúa, không vị kỷ và nhân danh Đức Giêsu, nghĩa là trong sự liên hệ mật thiết gắn bó với Người, thì chính Người sẽ ban cho họ.

Lặp lại điều đã nói như muốn cho các môn đệ luôn phải đi sâu vào sự phong phú hiểu biết và cảm nghiệm, một cách thường xuyên, Đức Giêsu nói: “Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”

Jos Ngô Văn Kha CSsR

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới