Thư rao phong chức linh mục và phó tế Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 2019

Thứ Tư, 29-05-2019 | 16:08:08

“Ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa” (Tv 129, 7)

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam dự định tiến hành phong chức linh mục và Phó tế trong Dòng Chúa Cứ Thê (Thánh lễ phong chức: Lúc 8g30, sáng thứ Tư, ngày 03/07/2019)

 

VTGT 406/19 Rao Linh Mục 2019

 

VTGT 408/19 Rao Phó Tế 2019

Hình ảnh các Thầy

Rao Phong Chức Linh Mục-2019

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới