Thứ Hai Tuần Thánh - Thánh lễ 18g00 ngày 06/04/2020.

Thứ Hai, 06-04-2020 | 01:08:14

“Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy”. (Ga 12, 1-11)
Thánh lễ 18g00 ngày 06/04/2020 – Thứ Hai Tuần Thánh
Dòng Chúa Cứu Thế – Giáo Xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn
38 Kỳ Đồng – Phường, Quận 3. TP HCM
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới