Thư của Cha Bề trên Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế

Thứ Ba, 08-11-2016 | 13:12:42

“Ngày mai chúng ta mừng Lễ Thành Lập Hội Dòng Của Chúa Cứu Thế Chí Thánh, được thiết lập vào năm 1732 tại Scala. Năm nay chúng ta mừng Lễ Thành Lập Dòng khi Hội Dòng đang họp Tổng Công Hội Thứ XXV giai đoại giáo luật, tại Pattaya, Thái Lan. Đây là một cơ hội rất đặc biệt để chúng ta với tư cách Toàn Dòng cùng vui mừng cử hành ân huệ lớn lao của Ơn Gọi Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế.”

Dưới đây là toàn văn Thư của Cha Bề trên Tổng quyền DCCT gửi các linh mục – tu sĩ DCCT, các nữ tu DCCT và anh chị em giáo dân thừa sai DCCT và bạn hữu:

0001 (7)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới