Thư chung của Hội đồng Giám mục gởi Cộng đồng Dân Chúa

Thứ Bảy, 08-10-2016 | 10:55:24

“Trong thư này, chúng tôi muốn trình bày chi tiết hơn về chủ đề năm 2016 – 2017: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân”.

ThuChung_DaihoiXIII_1

ThuChung_DaihoiXIII_2

ThuChung_DaihoiXIII_3

ThuChung_DaihoiXIII_4

Nguồn: http://hdgmvietnam.org

Tags: , , , , ,