Thứ Ba sau CN6 PS: Sự Cần Thiết Phải Ra Đi

Thứ Ba, 23-05-2017 | 00:39:08

Thần Khí Sự Thật sẽ chứng minh thế gian đã sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và về việc xét xử.

Sự ra đi của Đức Giêsu làm cho tâm hồn của các môn đệ tràn ngập ưu phiền và mất bình an. Sự chia ly nào cũng để lại lỗ hổng trong tâm hồn của những kẻ ở lại. Dù biết sự ra đi này là việc Đức Giêsu đi về cùng Chúa Cha, vì Chúa Cha cao trọng hơn, nhưng họ cảm nhận sự ra đi của Đức Giêsu lại chứa đựng một điều bí ẩn.

Từ giã các môn đệ để đến với Đấng đã sai mình, Đức Giêsu hướng cái nhìn của các môn đệ đến lợi ích của sự ra đi ấy, là việc Đấng Bảo Trợ sẽ đến. Chính Người sẽ sai Đấng ấy đến với họ.

Có lẽ các môn đệ chưa nhận định được hết sự cần thiết và lợi ích của việc Đấng Bảo Trợ đến ở với họ mà Đức Giêsu bảo là tốt hơn cả việc Người ở với họ. Họ cần có thời gian và nhờ tác động của Đấng Bảo Trợ để hiểu được thế nào là những mầu nhiệm mà Đức Giêsu đã bày tỏ cho họ, muốn họ lãnh hội được và đi vào trong mầu nhiệm, mà bây giờ họ không có sức để thấu đáo.

Đức Giêsu cho các môn đệ thấy công việc quan trọng của Đấng Bảo Trợ, là Thần Khí Sự Thật, khi Người đến, Người sẽ chứng minh thế gian đã sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và về việc xét xử.

Sự chứng minh ấy không chỉ là trưng ra những bằng cứ không thể chối cãi, những lập luận chặt chẽ, những lời tra hỏi, cật vấn, mà còn bắt đối thủ phải tâm phục khẩu phục, khi nhận ra những tội ác căn bản, trầm trọng của sự sai lầm của mình.

Về tội lỗi. Thế gian và những kẻ thuộc về nó không những đã từ khước không tin Đấng là Ánh sáng thật đã đến, mà còn rắp tâm triệt tiêu Ánh sáng. Những lời Chân lý của Đức Giêsu, những công việc tốt lành Người thực hiện cho con người đã không được nhìn nhận một cách công tâm, luôn bị bóp méo, xuyên tạc ác ý.

Lúc đóng đinh Đức Giêsu, người Do Thái không nghĩ là mình đã phạm tội mà lại nghĩ đang phục vụ Thiên Chúa. Nhưng sau khi nghe các tông đồ rao giảng về cái chết cứu độ của Đức Giêsu, họ đau đớn nhận thức được tội lỗi khủng khiếp của mình (Cv 2,37). Điều gì khiến người ta cúi đầu, đấm ngục ý thức về tội lỗi của mình? Điều gì khiến con người phải nhìn lên Thập giá Đức Giêsu để thấy mọi tội lỗi ẩn kín trong những ngóc ngách sâu thẳm? Đó là công việc của Chúa Thánh Thần. Chính Người đã tác động vào lòng con người.

Về sự công chính. Thần Khí Sự Thật sẽ minh chứng cho sự công chính của Đức Giêsu. Người đã sống vô phương trách cứ, mà lại bị khinh nhi, bôi nhọ, hạ nhục; bị xét xử bất công, bị kết tội và bị đóng đinh như một kẻ gian ác và thù nghịch với Thiên Chúa. Ai thay đổi được lòng dạ con người, khiến họ thấy Đấng bị đóng đinh là Con Thiên Chúa, như người đội trưởng tại chân thập giá ? (Mt 27,54) Đức Giêsu đã phục sinh, sẽ từ giã các môn đệ để về trời, ngự bên hữu Chúa Cha. Điều ấy, Thần Khí Sự Thật sẽ chứng minh Đức Giêsu là Đấng Công Chính.

Về sự phán xét. Trên thập giá, Thiên Chúa đã phán xét và kết án tội lỗi nơi sự chết Cứu Chuộc của Đức Giêsu. Sự chết, hoa trái của tội lỗi đã bị đánh bại, và tên Thủ lãnh thế gian đã bị xét xử, khi Thiên Chúa cho Người được phục sinh. Thần Khí Sự Thật sẽ đẩy con người đối diện với sự xét xử đang chờ đợi họ, không chỉ là tòa án lương tâm, nhưng là trước tòa phán xét của Thiên Chúa. Nhưng người tin vào Đức Giêsu thì thoát khỏi sự phán xét này, vì thập giá Đức Giêsu là sự cứu rỗi, đem đến ơn tha thứ và cứu họ khỏi sự xét xử.

Jos Ngô Văn Kha CSsR

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới