Thông tin về việc khiếu nại của dòng Lasan tại Huế

Thứ Sáu, 31-03-2017 | 23:05:45

“Xin quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ, cùng toàn thể Dân Chúa tiếp tục cầu nguyện cho chúng con để nhờ ơn Chúa soi sáng, các lãnh đạo nhà nước giải quyết vụ việc trong sự tôn trọng sự thật và công bằng”.

Thông tin - Lasan Huế

Thông tin Lasan Huế 2