Thông tin về Năm Thánh kính Thánh Clêmentê Maria Hofbauer

Thứ Hai, 03-02-2020 | 10:58:02

Năm Thánh tôn kính Thánh Clêmentê Maria Hofbauer 2020/2021

Xin kính gửi toàn thể gia đình Dòng Chúa Cứu Thế.

Các anh em Tu sĩ, Nữ tu, và các thân hữu Dòng Chúa Cứu Thế thân mến

Trong bức thư vào ngày 2/2/2020, Cha Bề Trên Tổng Quyền đã thông báo về sự kiện kỷ niệm 200 năm ngày mất của Thánh Clêmentê Maria Hofbauer. Năm Thánh sẽ được bắt đầu vào ngày kính Thánh Clêmentê năm nay 15/3/2020 và kết thúc vào cùng ngày năm sau 15/3/2021.

Để phối hợp và làm cho lễ kỷ niệm Năm Thánh thêm phần sinh động, Ban Quản trị Trung Ương đã thành lập một ủy ban, bao gồm Cha Piotr Chyła (Chủ tịch), Cha Gianni Congiu, Cha Adam Owczarski, Cha Julian Römelt, Cha Cristian Bueno và Cha Grzegorz Ruszaj. Ủy ban đã được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin và tài liệu để làm cho lễ kỷ niệm thêm phần sinh động, đồng thời tìm kiếm sự đóng góp từ toàn bộ Tu hội. Đến nay, với tư cách là một Ủy ban, chúng tôi cung cấp cho bạn những điều sau đây:

1.Văn phòng Truyền thông của Ban Quản trị Trung Ương đã thiết lập một trang web để truyền đạt các sự kiện đặc biệt liên quan đến lễ kỷ niệm Năm Thánh và để cung cấp tài liệu liên quan đến cuộc sống và di sản của Thánh Clêmentê. Bạn có thể truy cập trang web tại cssr.news/sanclemente. Chúng tôi xin các Đơn vị cung cấp tất cả thông tin về các sự kiện đặc biệt, các ấn phẩm, v.v. liên quan đến Năm Thánh và gửi tới Văn phòng Truyền thông: scalanewscssr@gmail.com.

2.Các đóng góp cho lễ kỷ niệm Năm Thánh, cũng như các suy tư hàng tháng, có phong cách tương tự như các suy tư “One  Body”, sẽ được gửi đến tất cả các Đơn vị của Hội Dòng. Mười bốn (14) văn bản sẽ được xuất bản từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, được viết bởi các tác giả từ tất cả gia đình Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới. Các văn bản sẽ được cung cấp bằng các ngôn ngữ chính thức của Tu Hội: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý. Các văn bản sẽ được gửi đến vào đầu mỗi tháng bởi Trung tâm Linh đạo Dòng Chúa Cứu Thế (fr.chyla@gmail)

Thánh Clêmentê là một nhà truyền giáo sáng tạo và mạnh mẽ, chú ý đến nhu cầu của thời đại. Mong ước lễ kỷ niệm Năm Thánh sẽ giúp chúng ta thêm phần phấn khởi, Gia đình Dòng Chúa Cứu thế, theo gương của Thánh Clêmentê bằng cách tiếp tục rao giảng Tin Mừng trong thế giới ngày nay.

Cha Piotr Chyla CSsR

Hoàng Việt dcctvn chuyển ngữ (Theo Scala News)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới