Thông cáo về việc người dân Quỳnh Lưu, Nghệ An đi khiếu nại và nộp đơn kiện Formosa lần 2

Thứ Hai, 17-10-2016 | 10:44:30

thong cao di kien lan 2- Lm Dang Huu Nam

Tags: , , ,

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới